(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2020 do Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam ủy quyền như sau:

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, xin thông báo Đấu giá lần 1 như sau:

- Tài sản đấu giá: Ô tô 4 chỗ Toyota Corolla BKS 31A-4663 sản xuất năm 1996.

- Nguồn gốc tài sản : Quyết định số 3669/QĐ-BVHTTDL ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thanh lý ô tô của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

- Giá khởi điểm: 81.000.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi mốt triệu đồng chẵn.) 

(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, chi phí phát sinh và các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản)

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01(một) vòng tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Tiền đặt trước cho lô tài sản: 15.000.000 đồng

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng     

- Tham khảo và bán hồ sơ: từ 08h00’ đến 16h00’ từ ngày 05/3/2020 đến ngày 18/3/2020.

- Xem tài sản: từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 16, 17/3/2020.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 05/3/2020 đến ngày 18/3/2020.

- Nộp tiền đặt trước: Ngày 17, 18/3/2020

- Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ 01/7/2017.

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 19/3/2020.

- Thời gian và địa điểm đấu giá: 14h00' ngày 20/3/2020 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, địa chỉ: Số 02 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(Lưu ý: Thời gian từ ngày … đến ngày … nêu trên là các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm liên hệ tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham dự đấu giá:

+ VPGD: Công ty Đấu giá Hợp danh 2E HHT Việt Nam, Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại: 024 66604605/ 03 66778898.

+ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, địa chỉ: Số 02 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Điện thoại: 024.38215986. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện đăng thông tin theo quy định của pháp luật.