(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) vào ngày 20/3/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5)

Địa chỉ: Số 77 đường Nguyễn Du, phường Thạnh Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình đường bộ

Vốn điều lệ: 439.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 19.300 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      17.560.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 02/03/2020 đến 16h00 ngày 17/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 20/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10h00 ngày 20/03/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 26/03/2020