(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Công Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/3/2019 do Đài truyền dẫn tín hiệu - Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình ủy quyền như sau:
Ngày 20/3/2019, đấu giá tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, vật tư thiết bị ngành phát thanh tại Hà Nội ảnh 1