(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 649 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) các ngày 20, 21, 22/4/2019. 
Ngày 20-22/4: 3/649 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20-22/4: 3/649 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

 Trong đó, có 646 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC/YCBG/HSMT: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh (tỉnh Bình Thuận) và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nhật (tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMCH/YCBG/TBMT (số thông báo lần lượt là: 20190454192 – 00, 20190454182 – 00 và 20190406459 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC/YCBG/HSMT. Hai vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Ngoài lỗi nêu trên, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh dự kiến phát hành YCBG từ ngày 21/04/2019 đến ngày 23/04/2019 là chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định (số thông báo là: 20190454182 – 00). Đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản YCBG 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.