(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/2/2020 do Ban quản lý chợ Hoa Lư ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2. Bên có tài sản đấu giá: Ban quản lý chợ Hoa Lư.

3. Tài sản đấu giá gồm: đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe tại chợ Hoa Lư. Diện tích cho thuê: 159m2 (Gồm 2 điểm giữ xe 96m2 theo Công văn số 506/UBD-VP ngày 12/12/2017 của UBND thành phố Pleiku, 01 điểm giữ xe có diện tích 63m2 đã được UBND thành phố Pleiku phê duyệt trong hồ sơ thiết kế).

Giá khởi điểm: 74.000.000 đồng (Bảy mươi bốn triệu đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 17/02/2020 tại chợ Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 17/02/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6. Tiền đặt trước: 7.400.000 đồng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ ngày 17/02/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; ách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Trung tâm.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 20/02/2020 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

9. Hình thức đấu giá:

-Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

-Phương thức trả giá lên.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân có nhu cầu sử dụng bãi giữ xe đúng mục đích theo qui định của pháp luật.

* Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) sau khi trúng đấu giá, nếu sau khi trúng đấu giá khách hàng không nộp đủ số tiền trúng đấu giá thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, số tiền này sẽ thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đăng kí tham gia đấu giá tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.