(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 296 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/12/2016. 
Ngày 20/12: Có 6/296 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 20/12: Có 6/296 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 290 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Đoàn Điều tra quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/12/2016 đến ngày 23/12/2016, trong khi đóng, mở thầu ngày 29/12/2016; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/12/2016; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/12/2016 đến 14 giờ ngày 29/12/2016; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/12/2016 đến ngày 27/12/2016 và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/12/2016 đến 10 giờ ngày 30/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/12/2016 đến ngày 06/01/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả còn áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ chỉ áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.