(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Công ty Điện lực Đồng Tháp ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá vật tư phế liệu thanh lý tại tỉnh Đồng Tháp ảnh 1