(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá toa xe hàng tại TP.HCM ảnh 1