(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Cơ sở nhà, đất Trường Mầm non thị trấn Chi Nê khu 9 +10 - Tên tài sản: Cơ sở nhà, đất Trường Mầm non thị trấn Chi Nê khu 9 +10; - Địa chỉ: Khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; - Cơ sở nhà: nhà lớp học số lượng: 01 nhà. Mô tả cơ bản: Nhà 01 tầng, xây dựng năm 2004 với diện tích 151 m2; - Cơ sở đất: Tổng diện tích khuôn viên: 1.021,5 m2; - Mục đích sử dụng đất: Đất trụ sở cơ quan đang được làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở; - Vị trí: Đường phố loại 5, vị trí 1; (Theo trích đo địa chính số 05-2020 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hòa Bình ngày 19/10/2020).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thủy

Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ảnh 5