(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do NCB ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ảnh 1