(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Gia Lai ảnh 1