(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Viễn thông Bắc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá cáp đồng và công cụ, dụng cụ tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1