(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2021 do Viễn thông Trà Vinh ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1