(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Ban chấp hành đoàn tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Ban chấp hành đoàn tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 154 đường Trần Đăng Ninh- phường Bà Triệu- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu DAEWOO, số loại CDX, màu trắng, biển kiểm soát 18B - 0917, số khung VVAVMZXH 00139, số máy C20SED 051191, theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0002084 do Phòng CSGT-TT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 cho tỉnh đoàn Nam Định

Giá khởi điểm: 22.500.000® (Hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng)

Số tiền đặt trước: 4.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 17/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 17, 18, 19/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 12, 13/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 12 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).