(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Trường THPT số 1 Tư Nghĩa ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Trường THPT số 1 Tư Nghĩa; địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng tài sản Nhà nước thanh lý theo hình thức tháo, phá, dỡ, thu dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu, ... Khối nhà hiệu bộ của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa (không bao gồm quyền sử dụng đất); cụ thể: Công trình nhà cấp III (02 tầng); năm xây dựng: 1998; diện tích xây dựng: 280 m2.

Giá khởi điểm: 28.700.000 đồng. Giá khởi điểm này đã trừ tất cả các khoản chi phí tháo, phá, dỡ, dọn xà bần, thu hồi vật tư, vật liệu,... để trả lại mặt bằng sạch đến sân của Khối nhà hiệu bộ cho Trường THPT số 1 Tư Nghĩa. Trường THPT số 1 Tư Nghĩa và Trung tâm không khấu trừ bất kỳ một khoản chi phí nào cho người trúng đấu giá tài sản. Trường hợp đấu giá thành, Trường THPT số 1 Tư Nghĩa không xuất hóa đơn cho người mua được tài sản đấu giá.

Tiền đặt trước: 5.700.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 17/12/2019 (giờ hành chính) tại Trường THPT số 1 Tư Nghĩa; địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/12/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 19/12/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng phải ghi đúng số tài khoản và địa chỉ nêu trên. Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 20/12/2019 tại Trung tâm.

Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.