(BĐT) - Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông báo mời các tổ chức, cá nhân (sau đây viết tắt là: Nhà tham gia đấu giá) tham gia đấu giá thanh lý các mặt hàng dầu mỡ nhờn vào ngày 20/12/2019 như sau:

1. Danh mục hàng hóa đấu giá thanh lý: Bảng kê chi tiết đính kèm.

2. Bước giá: 1.000.000 đồng. Giá khởi điểm hợp lệ: Giá trị khởi điểm + Bước giá.

3. Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng).

4. Khoản tiền đặt trước bảo lãnh tham dự đấu giá:

4.1 Số tiền đặt cọc: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng). Nhà tham gia đấu giá nộp khi đăng ký tham gia đấu giá.

4.2 Hình thức đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá:

Nhà tham gia đấu giá nộp tiền mặt đặt cọc tại:

- Văn phòng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex. Địa chỉ: Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.38513205; Fax: 024.38513207, tại Phòng Tài chính kế toán - Tổng Công ty/ Ông Nguyễn Quang Hưng - Điện thoại: 0934.575.437.

- Văn phòng Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý. Địa chỉ: Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3540104; Fax: 02253.540583, tại Phòng Kế hoạch điều độ vận tải nhà máy/ Ông Chu Xuân Luật - Điện thoại: 0978.990.898.

4.3 Số tiền đặt trước của nhà tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm thể lệ bán đấu giá sẽ được Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex trả lại chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ ngày tổ chức bán đấu giá tại nơi nộp tiền đặt cọc.

4.4 Đối với khoản tiền đặt cọc của nhà tham gia đấu giá trúng giá sẽ được giữ lại và sử dụng để thanh toán một phần cho lô tài sản đấu giá thanh lý. Trong trường hợp nhà tham gia đấu giá trúng giá nhưng từ chối không mua lô tài sản trên hoặc không thanh toán đầy đủ theo giá trúng giá thì Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex sẽ không hoàn trả số tiền đặt cọc này.

5. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá bỏ phiếu kín.

- Nhà tham gia đấu giá trúng giá là nhà tham gia đấu giá bỏ giá cao nhất.

6. Thời gian và địa điểm:

6.1 Thời gian đăng thông báo và đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng thông báo đấu giá: Từ 01/12/2019 đến 17/12/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt cọc và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 01/12/2019 đến trước 17h00, ngày 17/12/2019

6.2 Thời gian và địa điểm xem tài sản:

- Các nhà tham gia đấu giá đăng ký xem lô tài sản đấu giá thanh lý cần liên hệ trước 10 giờ 00, ngày 17/12/2019 để làm thủ tục ra vào kho nhà máy. Người liên hệ: Ông Chu Xuân Luật - Phòng Kế hoạch điều độ vận tải. Điện thoại: 0978.990.898.

- Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex sẽ tổ chức cho các nhà tham gia đấu giá xem lô hàng đấu giá thanh lý vào lúc 14 giờ 00 các ngày 06, 13, 17/12/2019 tại: Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý. Địa chỉ: Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

6.3 Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

Buổi đấu giá thanh lý tài sản được bắt đầu vào hồi 09 giờ 00 thứ Sáu, ngày 20/12/2019 tại Hội trường tầng 3 - Văn phòng Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý. Địa chỉ: Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Ngày 20/12/2019, đấu giá thanh lý các mặt hàng dầu mỡ nhờn tại TP. Hải Phòng    ảnh 1