(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, gồm:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

Giá khởi điểm

Bước giá

1

Lô xe mô tô (đăng ký lại: 03, phế liệu: 03)

chiếc

06

6.800.000

1.500.000

2

Lô xe mô tô ( phế liệu: 01)

chiếc

01

600.000

3

Lô xe mô tô (đăng ký lại: 03, phế liệu: 05)

chiếc

08

8.000.000

Cộng

15.400.000

4

Lô đồ điện

cái, bộ

33

8.160.000

500.00

5

Lô đồ điện

cái, bộ, sợi

19

4.085.100

500.000

6

Lô đồ điện

cái

16

8.595.000

500.000

7

Lô thuốc đông y, dầu gió

chai

648

7.128.000

500.000

8

Lô khóa

bộ

11

2.880.000

300.000

9

Lô dép kẹp hiệu ADDA

đôi

30

5.400.000

500.000

10

Lô đồ sắt

cây, hộp, túi, cái, bộ

177

20.871.000

1.500.000

11

Lô máy khoan, máy cắt, máy bàobăng keo, đầu khoan

bộ, hộp, cái

97

20.500.000

1.500.000

12

Lô máy khoan, máy cắt, máy bào băng keo, đầu khoan

cái

24

12.283.100

1.000.000

13

Lô xe đạp, phụ tùng xe đạp

cái, chiế

112

13.005.000

1.000.000

14

Lô văn phòng phẩm

cái, cây, hộp

1128

15.984.000

1.500.000

15

Lô văn phòng phẩm

hộp

155

4.860.000

500.000

16

Lô lưỡi lam

hộp

100

13.500.000

1.000.000

17

Lô phụ tùng xe ô tô, mô tô

cái, bộ

101

5.363.820

500.000

18

Lô đồ sắ, má mài

cái, viên, kg

910

14.746.905

1.000.000

19

Lô phụ tùng xeđạp

cái, chiếc, sợi

255

6.697.575

500.000

20

Lô ống nhựa

mét

250

1.166.051

300.000

21

Lô kéo, nồi chống dính

cái, bộ

360

22.399.200

1.500.000

22

Lô dụng cụ gia đình, đồ điện

cái, hộp

53

21.330.900

1.500.000

23

Lô linh kiện điện thoại

cục, miếng, cái

260

17.671.500

1.500.000

24

Lô radio

cái

30

3.672.000

300.000

25

Lô bản lềcửa, khóa

bộ, cái

120

10.786.500

500.000

26

Lô máy làm mát không khí

cái

02

5.661.000

500.000

27

Lô đá cắt, thước đo

viên, cái

860

3.960.000

300.000

28

Lô ống nhòm

cái

05

6.750.000

500.000

Tổng cộng

272.856.651

Tổng giá khởi điểm: 272.856.651 đồng

(Hai trăm bảy mươi hai triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm năm mươi mốt đồng).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 31 Hùng Vương, phường 3,Tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

3. Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Pháp Luật (quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành.

- Bản sao Chứng minh nhân dân / căn cước (đối với cá nhân) + giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, hộ gia đình.

5. Hình thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

6. Hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)/ hồ sơ;

Nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm/ hồ sơ.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu:

Từ ngày 05/12/2019 đến 10 giờ 00 ngày 18 tháng 12 năm 2019.

8. Thời gian xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 13/12/2019 đến ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính).

9. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh.

Thời gian đấu giá dự kiến: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/12/2019.

10. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh: 02943.853867.