(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ ủy quyền như sau:
Ngày 20/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1