(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông. Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tận thu của dự án tái định cư thủy điện Thượng Kon Tum gồm: 140,288 m3 gỗ tròn, cành ngọn nhóm IV, V, VI, VII và củi; trong đó:

- Gỗ tròn cành ngọn chủng loại: Thông nàng và các loài khác nhóm IV: 2,062m3; các loại khác nhóm V: 32,713m3; Xoan đào, kháo vàng và các loài khác nhóm VI: 49,838m3; Vạng trứng và các loài khác nhóm VII: 55,675m.

- Củi: 125ster. (Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 11/12/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông, Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 18/12/2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 313.210.400đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười ba triệu hai trăm mười ngàn, bốn trăm đồng chẵn).Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 62.000.000đồng (Sáu mươi hai triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 16/12/2019 đến 10 giờ ngày 18/12/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 0761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 18/12/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông. Địa chỉ: Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.