(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: thu hồi hạng mục công trình di chuyển tuyến đường ống cấp nước thô D600 từ Hồ Yên Mỹ về Hồ Đông Chùa thuộc tiểu Dự án GPMP thực hiện Dự án đường từ Quốc lô 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Nghi Sơn thuộc tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá:

Toàn bộ tài sản đã được thu hồi hạng mục công trình di chuyển tuyến đường ống cấp nước thô D600 từ Hồ Yên Mỹ về Hồ Đông Chùa thuộc tiểu Dự án GPMP thực hiện Dự án đường từ Quốc lô 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Nghi Sơn thuộc tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thanh lý của UBND huyện Tĩnh Gia.

4. Tổng giá khởi điểm: 114.537.300 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn, ba trăm đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ (Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá:

- Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, mỗi khách hàng được thực hiện việc bỏ phiếu 01 lần duy nhất. Khách hàng phải ghi giá trả vào phiếu trả giá, bỏ vào phong bì, niêm phong và nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nộp phiếu. Công ty sẽ tiến hành kiểm tra phiếu trả giá, công bố kết quả tại cuộc đấu giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá.

+ Địa điểm nhận phiếu trả giá, hướng dẫn cách ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

6.2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản đấu giá.

- Không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá Tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận phiếu trả giá:

+ Thời gian: Từ ngày 04/12/2018 đến 16h30’ ngày 17/12/2018

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

+ Thời gian: Từ ngày 04/12/2018 đến 16h30’ ngày 19/12/2018

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018

+ Địa điểm: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã để được hướng dẫn chi tiết.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: Từ ngày 17/12/2018 đến 16h30’ ngày 19/12/2018

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá và nộp 01 bản CMND, Sổ hộ khẩu và Giấy ủy quyền (nếu có) khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý của UBND huyện Tĩnh Gia.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn do Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h00 ngày 20/12/2018 – Thứ 5

Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp tầng 2 – Ban QLDA ĐTXD huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã, Số điện thoại: 0961.602.318 (Liên hệ trong giờ hành chính