(BĐT) - Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/12/2018 do Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tên tài sản: Thanh lý vật tư thu hồi cụm trò chơi khu ước mơ tuổi thơ tại công viên Xuân Hồng, phường 3, Thành phố Tây Ninh gồm: phòng vé 1, phòng vé 2, phòng vé 3, nhà banh, khu vui chơi máy báy, khu vui chơi đu quay rồng, tàu lửa nhỏ, ghế đu quay 1, ghế đu quay 2, ghế quay vịt, cá heo, xe đạp, xe đạp đôi, khu tàu quay composite, khu tàu tự đạp, khu vòng đu quay, khu nhà đua ngựa, khu mô tô trên cao.

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 224.651.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn triệu, sáu trăm năm mươi mốt ngàn đồng)(không bao gồm chi phí tháo dỡ, thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan)

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 33.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng)

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 17/12/2018 liên hệ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822611.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/12/2018 đến 16 giờ ngày 17/12/2018 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Nộp đủ 33.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng) cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản:5700201010970 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh từ ngày 17/12/2018 đến ngày 19/12/2018.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 20/12/2018 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản do Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt phát hành, đối với cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực), mẫu giấy xem tài sản. Tất cả cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.