(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Trung tâm Dịch vụ đô thị Tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu sở hữu vào ngày 20/12/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Trung tâm Dịch vụ đô thị Tỉnh Bạc Liêu

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu về doanh nghiệp: Quét dọn, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, thoát nước công cộng, công viên cây xanh và chiếu sáng công cộng; Thực hiện công tác vệ sinh đô thị, quản lý, khai thác, vận hành hệ thống thoát nước; ....

Vốn điều lệ: 35.700.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.337.600 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 20/12/2018

Giá khởi điểm:      10.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.337.600 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.337.600 cổ phần

Ngày phát hành:  20/12/2018