(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 448 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/12/2019. 
Ngày 20/12: 2/448 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/12: 2/448 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 446 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Áp dụng sai loại gói thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu Kiểm toán công trình (Số thông báo là: 20191254647 - 00), nêu loại gói thầu phi tư vấn. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, dịch vụ phi tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định tại khoản 45 Điều này, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều này.

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20191254566 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu phi tư vấn có giá gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng.    

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.