(BĐT) - Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 như sau:
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Trì, Hà Nội ảnh 1