(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do UBND thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Thông tin về lô đất bán đấu giá quyền sử dụng đất: Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 09 lô đất ở (có danh sách chi tiết kèm theo). Vị trí: Khu quy hoạch tổng mặt bằng phân lô khu đất thu hồi của Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà phê 706, tổ 8, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất: Đất ở. Sử dụng lâu dài Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

UBND thành phố Pleiku

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4