(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng 09 lô đất Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 9 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4