(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 08 ô đất tại các xã Tất Thắng, Yên Lương, Yên Sơn thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 4