(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do UBND huyện Yên Định ủy quyền như sau :

Quyền sử dụng 06 lô đất ở tại xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: Từ 100 m2 - đến 108,97 m2/01 lô đất; Giá khởi điểm: Từ 544.850.000 đồng đến 1.440.000.000 đồng/lô; Tiền đặt trước: Từ 108.970.000 đồng - đến 288.000.000 đồng /01 hồ sơ.

UBND huyện Yên Định

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5