(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổng số lô đất đưa ra đấu giá: 04 lô đất ở, tổng diện tích 427,5 m2 (có danh sách chi tiết kèm theo). - Vị trí: Khu QHCT Phân lô đất ở khu vực đất thu hồi của trường Văn hóa Nghệ thuật (cũ) phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Mục đích sử dụng: Đất ở. - Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku.

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4 lô đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3