(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Khu vực 1: Mỏ cát, sỏi OL1; Khu vực 2: Mỏ cát, sỏi OL2; Khu vực 3: Mỏ cát, sỏi OL5; Khu vực 4: Mỏ cát, sỏi OL6 (Địa điểm: Thuộc Thôn Tây Sơn và Tân Sơn, xã Hải Sơn và thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng). - Khu vực 5: Mỏ cát, sỏi SH4; Khu vực 6: Mỏ cát, sỏi SH5; Khu vực 7: Mỏ cát, sỏi SH6 (Địa điểm: Thuộc Thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành và xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông). - Khu vực 8: Mỏ cát, sỏi TH11 (Địa điểm: Thuộc Thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) - Khu vực 9: Mỏ sét đồi khu vực Hô Lây (Địa điểm: Thuộc đồi Hô Lây thuộc các thôn Tân Trưng, Xuân Lộc, Tây Chánh, Câu Nhi (Nam Chánh), xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 7
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 8
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 9
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 10
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 11
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 12
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 13
Ngày 20/11/2021, đấu giá quyền khai thác tại 9 điểm mỏ khoáng sản tại huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Triệu Phong và TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 14