(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Viễn thông Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2021, đấu giá ắc quy, máy móc thiết bị, vật tư tại Hà Nội ảnh 1