(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2021 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Khu vực 1: Mỏ cát, sỏi OL1 thuộc Thôn Tây Sơn và Tân Sơn, xã Hải Sơn và thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

- Khu vực 2: Mỏ cát, sỏi OL2 thuộc Thôn Tây Sơn và Tân Sơn, xã Hải Sơn và thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

- Khu vực 3: Mỏ cát, sỏi OL5 thuộc Thôn Tây Sơn và Tân Sơn, xã Hải Sơn và thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

- Khu vực 4: Mỏ cát, sỏi OL6 thuộc thôn Tân Sơn (Tân Điền và Trần Sơn), Tây Sơn (Tân Lý và Khe Mương), xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

- Khu vực 5: Mỏ cát, sỏi SH4 thuộc Thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành và xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông.

- Khu vực 6: Mỏ cát, sỏi SH5 thuộc Thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành và xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

- Khu vực 7: Mỏ cát, sỏi SH6 thuộc Thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành và xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

- Khu vực 8: Mỏ cát, sỏi TH11 thuộc Thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong và xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị

- Khu vực 9: Mỏ sét đồi khu vực Hô Lây thuộc đồi Hô Lây thuộc các thôn Tân Trưng, Xuân Lộc, Tây Chánh, Câu Nhi (Nam Chánh), xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị

Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 7
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 8
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 9
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 10
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 11
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 12
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 13
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 14
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 15
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 16
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 17
Ngày 20/11/2021, đấu giá 9 mỏ cát, sỏi tại tỉnh Quảng Trị ảnh 18