(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Công an huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 61/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 30 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công an huyện Bù Đăng.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Bù Đăng, địa chỉ: khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản: Lô tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước (gồm 268 xe mô tô, gắn máy các loại (trong đó: 47 xe bán dạng đăng ký, 221 xe bán dạng phế liệu); 1 xe mô tô 03 bánh và 2 xe ô tô lắp ráp bán dạng phế liệu).

4. Giá khởi điểm: 153.900.000 đồng (một trăm năm mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 17/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản, người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước theo số tài khoản: 1041000054504 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước.

- Thời gian thu tiền đặt trước: Ngày 17, 18 và 19/11/2020.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 17/11/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

+ Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

+ Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 20/11/2020.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Phòng đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/11/2020 đến ngày 12/11/2020.

- Địa điểm xem tài sản: Công an huyện Bù Đăng, địa chỉ: khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0985.421.677 (Mr. Phú); 0271.3.887.113; 0271.6.26.27.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!

DANH SÁCH LÔ XE

Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 4
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 5
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 6
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 7
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 8
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 9
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 10
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 11
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 12
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 13
Ngày 20/11/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 14