(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TPHCM ảnh 1