(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 133/HĐ-ĐG ngày 06/11/2020 giữa Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh,

1) Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38119849

Đơn vị có tài sản bán đấu giá:

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II

Địa chỉ: Lầu 6, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.38275302

2) Tên tài sản và giá khởi điểm:

1/ Lô thứ nhất: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Linh Trung

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm Kiểm định Linh Trung, lô 108 KCX Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (chi tiết theo danh mục đính kèm)

Giá bán khởi điểm: 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng)

2/ Lô thứ hai: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Vũng Tàu

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm Kiểm định Vũng Tàu, đường số 3, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu (chi tiết theo danh mục đính kèm)

Giá bán khởi điểm: 5.800.000 đồng (Năm triệu tám trăm ngàn đồng)

3/ Lô thứ ba: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Miền Tây

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm kiểm định Miền Tây, số Lô 16A2 - Đường trục chính - KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ (chi tiết theo danh mục đính kèm)

Giá bán khởi điểm: 21.700.000 đồng (Hai mươi mốt triệu bảy trăm ngàn đồng)

*Các giá bán nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

*Bước giá là: 200.000 đ (Hai trăm ngàn đồng)

3) Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm (được nộp vào tài khoản số 060153075312 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm).

4) Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng -100.000 đồng

5) Thời gian và liên hệ xem tài sản: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày 12/11 và 13/11/2020 (trong giờ hành chính)

1/ Lô thứ nhất: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Linh Trung

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm Kiểm định Linh Trung, lô 108 KCX Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, liên hệ chị Thảo-0799727400

2/ Lô thứ hai: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Vũng Tàu

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm Kiểm định Vũng Tàu, đường số 3, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu , liên hệ chị Phương Thảo-0902674254

3/ Lô thứ ba: Máy, thiết bị thanh lý tại Trạm Miền Tây

Địa chỉ tài sản đặt tại Trạm kiểm định Miền Tây, số Lô 16A2 - Đường trục chính - KCN Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, liên hệ chị Thương -0972696745

6) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/11/2020 đến 17 giờ ngày 17/11/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM-số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TpHCM.

7) Thời hạn nộp tiền đặt trước: các ngày 17, 18, 19/11/2020 (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

8) Đối tượng và điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Pháp nhân, cá nhân.

Các Tổ chức/Cá nhân không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, nộp hồ sơ và thực hiện đầy đủ theo nỗi dung quy chế đấu giá do tổ chức đấu giá ban hành.

9) Hình thức, phương thức, cách thức tham gia đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu gia tài sản Thành phố Hồ chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: 028.38119849

10) Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Vào lúc 14 giờ 00 ngày 20/11/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM -số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TpHCM.

11) Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

+Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm

+Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

12) Thời hạn, phương thức và địa điểm giao tài sản:

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II xuất hóa đơn và giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, tại nơi có tài sản kể từ ngày Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II nhận được thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

Lưu ý:

Thông báo này thay cho thư mời tham dự đấu giá, nếu không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước chúng tôi sẽ thông báo sau./.

DANH MỤC CÁC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THANH LÝ CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

Ngày 20/11/2020, đấu giá máy, thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 1
Ngày 20/11/2020, đấu giá máy, thiết bị thanh lý tại TPHCM ảnh 2