(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Viễn thông Hà Tĩnh ủy quyền như sau:
Ngày 20/11/2020, đấu giá lô cáp đồng viễn thông tại tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1