(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do BIDV - Chi nhánh Long Biên, Hà Nội ủy quyền như sau:

Ngày 20/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô Thaco tại Hà Nội ảnh 1