(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam phối hợp cùng Agribank – Chi nhánh Sở Giao dịch thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam. Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở giao dịch. Địa chỉ: Số 2 và số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: Toàn bộ các khoản nợ xấu của khách hàng Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Sở Giao dịch, bao gồm các khoản nợ đã bán sang VAMC thanh toán bằng Trái phiếu đặc biệt và các khoản nợ hiện hạch toán tại Agribank – Chi nhánh Sở Giao dịch.

- Khách hàng vay: Công ty CP Tập đoàn Đông Thiên Phú. Địa chỉ: Số nhà 122 Đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

4. Giá khởi điểm: 144.454.846.503 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn, năm trăm linh ba đồng). Tài sản đấu giá không áp dụng VAT.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’, ngày 12/11/2018 đến 16h00’, ngày 18/11/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam (trừ Thứ 7 và Chủ nhật).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ)

- Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

6. Xem hồ sơ khoản nợ: Từ 08h00’ - 17h00’, ngày 15/11/2018 và 16/11/2018 (trong giờ hành chính) tại Agribank chi nhánh Sở Giao dịch, số 4A Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ thì Công ty sẽ thông báo sau).

7. Nộp tiền đặt trước:

- Số tiền: 14.445.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Ngày 15/11/2018, 16/11/2018 và 19/11/2018 bằng hình thức chuyển khoản.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện khác tham gia đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá.

9. Tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, từ 14h00’ ngày 20/11/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.8585.6595.