(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ủy quyền như sau:

- Tài sản đấu giá: Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể là: Tài sản 1 (TS 03-A): Phòng làm việc là khu nhà hàng tầng 4 khối nhà A (không bao gồm diện tích trước cửa cầu thang máy và thang bộ), diện tích: 343m2. + Đơn giá khởi điểm: 200.000 đồng/m2/tháng + Thời gian thuê: 02 năm + Tổng giá khởi điểm: 1.646.400.000 đồng/2 năm + Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 85.000.000 đồng + Thời gian cho thuê tối đa 5 năm (60 tháng).

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Ngày 20/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 1
Ngày 20/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 2
Ngày 20/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 3
Ngày 20/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 4