(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 20/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ảnh 1