(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ủy quyền như sau:
Ngày 20/10/2021, đấu giá phá dỡ và thanh lý vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 1