(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2021 do Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 20/10/2021, đấu giá đường thô nhập khẩu bị nhiễm dầu DO tại Hà Nội
Ngày 20/10/2021, đấu giá đường thô nhập khẩu bị nhiễm dầu DO tại Hà Nội ảnh 1