(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2020 do Agribank Chi nhánh Trường Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 20/10/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Agribank Chi nhánh Trường Sơn đối với Công ty TNHH Sản xuất – Xây dựng và Thương mai Bình Nghĩa ảnh 1