(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: E 0009279 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/09/1994 vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 0437/QSDĐ mang tên ông Trần Văn Dũng, cụ thể:

Quyền sử dụng đất:

+ Thửa đất số: 1087

+Tờ bản đồ số: 03

+ Diện tích theo hiện trạng: 402 m2 (trong đó 200 m2 đất ở, 202 m2 đất cây lâu năm (vườn tạp))

+ Mục đích sử dụng: 200 m2 đất ở, 202 m2 đất cây lâu năm (vườn tạp)

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Vị trí giáp ranh:

+ Phía Tây giáp đất UBD xã quản lý;

+ Phía Nam giáp hộ gia đình ông Trần Văn Khơi;

+ Phía Đông giáp hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngư;

+ Phía Bắc giáp hộ gia đình ông Nguyễn Văn San.

Tài sản gắn liền với đất:

Tài sản gắn liền với đất:

- 01 nhà xây sân thượng có diện tích: 50 m2;

- 01 nhà xây có diện tích: 17 m2

(Nhà xây như trên đã cũ, xuống cấp, không có cửa, không nắm rõ năm xây dựng);

- 01 bán bình lợp tôn 25 m2;

- Công trình phụ đã xuống cấp cũ nát;

- Trong nhà không có bất kỳ tài sản gì trong quá trình kê biên;

- 01 cây xoài có đường kính 15cm, cao 1,5m; 01 cây mít có đường kính 15cm, cao 1,5m; 01 cây hồng có đường kính 15cm, cao 1,5m; 01 cây nhãn có đường kính 15cm, cao 1m.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 03/09/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 224.000.000đ (Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí công chứng, thuế sử dụng đất (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trên theo quy định. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật có ký nháy vào mép dán phong bì) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/09/2020 đến hết ngày 17/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thôn Phúc 1 (nay là thôn Đa Phú) xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Quảng Xương, trụ sở UBND Xã Quảng Trạch;

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 30/09/2020 đến hết ngày 17/10/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 15/10/2020, 16/10/2020 và ngày 19/10/2020;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Chi Cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương mang tên ông Trần Văn Dũng.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 8h00 ngày 20/10/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - dsagđịa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.