(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2020 do Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn, dịch vụ quản lý tài chính và tài sản công; Số 4, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tài sản đấu giá; địa điểm để tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý xe ô tô của Nhà nước. (Có danh mục tài sản kèm theo).

* Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Số 81, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

* Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Tài sản thanh lý của Nhà nước.

- Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 99A-0244 của Trung tâm y tế huyện Tiên Du;

- Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 99A-0289 của Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 99A-00336 của Chi cục dân số-KHHGĐ và xe ô tô biển kiểm soát 99A-00650 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;

4. Tổng giá khởi điểm: 124.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).

(Chi tiết giá khởi điểm từng xe ô tô có danh mục kèm theo).

Giá trên không bao gồm các loại phí, lệ phí, chi phí vận chuyển di dời … các loại phí, lệ phí, chi phí trên do người trúng giá chịu (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

* Thời gian: Ngày 12/10/2020 và ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại Tỉnh đoàn Bắc Ninh; Số 81, đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

* Thời gian: Từ ngày 01/10/2020 đến 16h30 ngày 15/10/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Xe ô tô cứu thương ISUZU BKS: 99A-0244: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô con TOYOTA BKS: 99A-0289: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô khách NISSAN BKS: 99A-003.36: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô khách TOYOTA BKS: 99A-006.50: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Xe ô tô cứu thương ISUZU BKS: 99A-0244: 4.800.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô con TOYOTA BKS: 99A-0289: 10.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô khách NISSAN BKS: 99A-003.36: 5.800.000 đồng/01 hồ sơ.

- Xe ô tô khách TOYOTA BKS: 99A-006.50: 4.200.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Thời gian: Ngày 15/10/2020; Ngày 16/10/2020 và ngày 19/10/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 19/10/2020.

* Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là xe ô tô ……… BKS ……. (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

* Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 20/10/2020.

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao kèm bản gốc để đối chiếu);

- Giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức (bản sao công chứng);

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác);

- Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp đối với từng xe ô tô.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 125/TB-TT ngày 30/9/2020)

ĐVT: đồng

Ngày 20/10/2020, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Bắc Ninh ảnh 1