(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/10/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Gạo 15% tấm, loại hạt dài được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân tại Nam Bộ năm 2019, Tổng số lượng: 2.745.435kg (Hai triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn bốn trăm ba mươi lăm kilôgam), gồm 03 đơn vị tài sản (ĐVTS) do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, Số 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, Cụ thể như sau:

Ngày 20/10/2020, đấu giá Gạo 15% tấm, loại hạt dài tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 20/10/2020, đấu giá Gạo 15% tấm, loại hạt dài tại thành phố Cần Thơ ảnh 2

* Lưu ý:

- Giá khởi điểm của đơn vị tài sản đấu giá không có thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Trả giá theo đơn giá đồng/kilôgam.

(Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm của một đơn vị tài sản đấu giá, từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 13/10/2020 và ngày 14/10/2020 tại Kho Dự trữ Trà Nóc - Chi cục Dự trữ Nhà nước Cần Thơ,

Địa chỉ: Đường số 4, khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 15/10/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 đơn vị tài sản.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 15/10/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 20/10/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.