(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Long tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 20/1/2022 như sau:
Ngày 20/1/2022, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nam Long tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1