(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 20/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ảnh 1