(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do ông Lưu Việt Hùng – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 20/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1