(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự quận quận Bình Tân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: số 158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân

Địa chỉ: 426 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 20/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 17/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 19/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/12/2021 - 16:00 17/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 158 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 20/01/2022

Địa điểm: 158 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh